Zarządzenie Nr 60 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-02-2017 13:31:34