Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2017 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-02-2017 13:36:06