Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach uzupełnijących do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 7 maja 2017 roku

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-02-2017 13:39:15