POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-03-2017 15:18:31