INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŁDAPI z dnia 7 kwietnia 2017 r. o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 07-04-2017 14:51:52