INFORMACJA o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonymi na dzień 7 maja 2017 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Burmistrz Gołdapi powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonymi na dzień 7 maja 2017 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w dniach od 18.04.2017 r. do 02.05. 2017r. w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi pokój nr 19; I piętro Urzędu.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 87/615 60 36

Burmistrz Gołdapi
/-/ Tomasz Luto

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-04-2017 13:16:07
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-04-2017 13:19:04