Zarządzenie Nr 189 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-07-2017 14:24:41