POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2017 9:16:00