Uchwała Nr 2/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-08-2017 13:31:22