Uchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia składu, siedziby oraz harmonogramu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi...

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-08-2017 13:35:08