INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŁDAPI z dnia 25 sierpnia 2017 r. o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 25-08-2017 15:36:52