OBWIESZCZENIE Burmistrza Gołdapi o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 25-08-2017 15:39:14