Uchwała Nr 4/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 września 2017 r.

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 29-08-2017 15:10:53