Zarządzenie Nr 1048/IX/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-09-2017 14:25:55