Uchwała Nr 8/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-09-2017 14:03:26