POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

/files/files/1542612726_Post_KW_II_Wygasniecie.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:21:12