Zarządzenie Nr 289 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/1542612726_Zarzadzenie_Wojewody_nr_289.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:22:39