KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/1542707572_1_KOMUNIKAT_KW_II_-_miejsce_i_czas_tworzenia_KW_Goldap.pdf

WZORY DOKUMENTÓW dotyczące tworzenia:

1) komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej:

/files/files/1_org_zawiadomienie.doc

/files/files/1_org_o%C5%9Bwiadczenie_PW.doc

/files/files/1_org_o%C5%9Bwiadczenie_PF.doc

2) komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:

/files/files/2_gm%20do%2020%20000_zawiadomienie.doc

/files/files/2_gm%20do%2020%20000_o%C5%9Bw%20o%20utw%20kom.doc

/files/files/2_gm%20do%2020%20000_%20o%C5%9Bwiadczenie_PW%20i%20PF.doc

3) komitetu partii politycznej:

/files/files/3_Partia%20Polityczna_zawiadomienie.doc

/files/files/3_Partia%20Polityczana_o%C5%9Bwiadczenie%20PW.doc

/files/files/3_Partia%20Politycza_o%C5%9Bwiadczenie%20PF.doc

4) koalicyjnego komitetu wyborczego:

/files/files/4_Koalicja_zawiadomienie.doc

/files/files/4_Koalicja_o%C5%9Bwiadczenie%20PW.doc

/files/files/4_Koalicja_o%C5%9Bwiadczenie%20PF.doc

WZÓR - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie imienia i nazwiska w nazwie komitetu wyborczego w związku z rejestracją komitetu

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie_nazwisko%20w%20nazwie%20komitetu.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:25:58
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 21-11-2018 14:38:49