KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/1542707572_4_KOMUNIKAT_KW_II_skladanie_spr_finansowych_Goldap.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:28:11