WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

/files/files/1542707572_Zal_Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wybrach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

/files/files/1542707572_Zal_Zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:41:20