Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi z dn. 26.11.2018r. o okręgu wyborczym

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 26-11-2018 16:46:02
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 05-12-2018 15:33:29