INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 26 listopada 2018 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

 

/files/files/INFORMACJA%20KW%20II%20-%20zg%C5%82aszanie%20kandydat%C3%B3w%20do%20TKW%20i%20OKW_Go%C5%82dap.pdf

WZORY ZGŁOSZEŃ:

- terytorialna komisja wyborcza:

/files/files/TKW.doc

/files/files/TKW_uzupe%C5%82nienie%20sk%C5%82adu.doc

- obwodowa komisja wyborcza:

/files/files/OKW_dzie%C5%84.doc

/files/files/OKW_dzie%C5%84_uzup.%20sk%C5%82adu.doc

/files/files/OKW_noc.doc

/files/files/OKW_noc_uzup.%20sk%C5%82adu.doc

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 27-11-2018 7:25:50
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 30-11-2018 11:27:23