Zarządzenie Nr 1498/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/2123_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 06-12-2018 12:55:47