OBWIESZCZENIE Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2018 roku o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedziebie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających

 

/files/files/2129_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 06-12-2018 12:58:17