POSTANOWIENIE NR 5/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

 

/files/files/Postanowienie%20zmieniaj%C4%85ce_powo%C5%82anie%20MKW_Go%C5%82dap.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-02-2021 8:54:55