Zarządzenie Nr 101 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 01-04-2021 15:24:36