Postanowienie Nr 34/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 08-06-2021 22:25:25