Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi z dnia 6 maja 2021 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Burmistrz Gołdapi podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

5

Sołectwa: Bałupiany, Barkowo, Jany, Juchnajcie, Łobody, Niedrzwica, Pietraszki, Rożyńsk Wielki, Wiłkajcie, obszar Podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (z ulicami: Ekonomiczną, Przemysłową, Graniczną, Strefową), oraz drogowego przejścia granicznego Gołdap-Gusiew

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi mieści się:

Urząd Miejski w Gołdapi (sala nr 10, I piętro) Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, tel. 87 615 60 68, e-mail: mkw@goldap.pl

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 08-06-2021 22:41:10