Zarządzenie Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/1660/

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 08-06-2021 22:50:25
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 08-06-2021 22:53:08