Postanowienie Nr 39/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z wykonaniem zadań ustawowych rozwiązuję Miejską Komisję Wyborczą w Gołdapi oraz Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7, powołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 27-07-2021 10:44:07
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 27-07-2021 10:44:33