OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 7 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 1700 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Żelazkach.

/files/files/OBWIESZCZENIE_BABKI%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-01-2019 15:36:58