OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 23 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zatyki na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 13 lutego 2019 roku o godz. 1700 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zatyki na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się u Sołtysa w Wilkasach.

/files/files/2662_001%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 29-01-2019 7:09:09