OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 1 lutego 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kowalki na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 1700 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kowalki na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się u Sołtysa.

/files/files/OBWIESZCZENIE_KOWALKI%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-02-2019 12:22:50