OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 15 lutego 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osowo na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 24 lutego 2019 roku o godz. 1300 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osowo na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Grabowie.

/files/files/OBWIESZCZENIE_OSOWO_24_02_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-02-2019 10:54:24