OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 25 sierpnia 2021 r. o zwołaniu zebrania mieszkańców w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Juchnajcie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

o zwołaniu zebrania mieszkańców w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Juchnajcie

     Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  w związku  z Zarządzeniem Nr 1153/VIII/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Juchnajcie celem wyboru sołtysa oraz § 17 ust. 1 statutu sołectwa Juchnajcie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVI/308/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm – Maz z 2014 r. poz. 446), Burmistrz zawiadamia

o zwołaniu w dniu 2 września 2021 roku o godz. 17:00 zebrania mieszkańców w celu wyboru Sołtysa.
Zebranie odbędzie się pod wiatą w miejscowości Juchanajcie.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku kworum na zebraniu, termin następnego zebrania  ustala się w tym samym dniu o godz. 17:30.


W skład Sołectwa wchodzą miejscowości: Juchnajcie, Sokoły.
                                                          
                                                                                             Burmistrz Gołdapi
                                
                                                                                            /-/ Tomasz Rafał Luto 

 

/files/files/obwieszczenie%20Juchnajcie%202021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-09-2021 15:45:39