WA.1431.74.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w/s wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości położonej w Gminie Gołdap w obrębie Bałupiany

 

/files/files/WA_1431_74_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-11-2019 19:20:10