WA.1431.81.2019 - Wniosek o udostępnienie uinformacji publicznej w sprawie liczby środków przeznaczonych na zakup i utrzymanie systemów informatycznych w urzędzie w latach 2015-2018

 

/files/files/WA.1431.81.2019.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-02-2020 7:38:29