WA.1431.83.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie nagrania i protokołu/projektu protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi oraz treści uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.09.2019

 

/files/files/WA.1431.83.2019.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-02-2020 7:50:29