WA.1431.85.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie nagrania i protokołu/projektu protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 listopada 2019 r.

 

/files/files/WA.1431.85.2019.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-02-2020 7:57:01