WA.1431.93.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wysokości nagród finansowych oraz dacie ich wypłaty, wypłaconych dla: burmistrza Gołdapi, zastępcy burmistrza Gołdapi, sekretarza Gminy, skarbnika Gminy za lata 2017, 2018 i 2019.

 

/files/files/WA.1431.93.2019.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-02-2020 8:18:49