WA.1431.17.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie aktualnej wysokości ceny za zakup energii elektrycznej oraz wskazanie obowiązywania umowy na zakup energii elektrycznej.

 

/files/files/WA.1431.17.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 27-07-2020 14:45:39