WA.1431.24.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie istniejących i planowanych na terenie gminy Gołdap farm wiatrowych i słonecznych.

 

/files/files/WA.1431.24.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 28-07-2020 14:17:41