WA.1431.29.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zawierania w okresie 10 lat transakcji nabycia od podmiotów niepublicznych nieruchomości, które w momencie ich nabycia były zajęte pod drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych

 

/files/files/WA.1431.29.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 28-07-2020 14:35:37