WA.1431.31.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia skanu skargi do WSA w Olsztnie od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w przedmiocie skargi na Uchwałę Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/WA.1431.31.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 28-07-2020 14:59:37