WA.1431.42.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie strefy płatnego parkowania w Gołdapi, kosztu utrzymania Straży Miejskiej, ilości pracowników SM, sprzętu do obsługi parkowania.

 

/files/files/WA.1431.42.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 29-07-2020 15:14:41