WA.1431.36.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kosztów związanych z dowozem dzieci do przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych na terenie Gminy Gołdap w roku 2020,2021,2022,2023.

 

/files/files/WA.1431.36.2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-08-2020 10:53:34