WA.0003.57.2021 - Zapytanie w sprawie obciążenia gołdapskiego przedsiębiorcy za 6 -letnie bezumowne i bezpłatne wykorzystywanie gminnych gruntów przy ul. Konstytucji 3-maja

 

WA.0003.57.2021 - ZAPYTANIE

WA.0003.57.2021 - ODPOWIEDŹ

WA.0003.57.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-12-2021 15:08:01
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-01-2022 12:51:26