WA.0003.62.2021 - Zapytanie w sprawie podania stanu licznika samochodu Skoda NGO 7T59 na dzień 30 listopada 2021 r. oraz wszystkich kosztów eksploatacyjnych

 

WA.0003.62.2021 - ZAPYTANIE

WA.0003.62.2021 -  odpowiedź

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-12-2021 9:27:53
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-12-2021 13:45:06