WA.0003.72.2021 - Zapytanie w sprawie posiadania ciepłowni miejskiej ujętej w raporcie o stanie Gminy Gołdap

 

WA.0003.72.2021 - ZAPYTANIE

WA.0003.72.2021 - odpowiedź

WA.0003.72.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-12-2021 9:46:56
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-12-2021 14:03:00