Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z dnia 25.01.2016 r.

/files/files/CCF20160302.pdf

Autor: Alicja Pietranis
Data utworzenia: 02-03-2016 7:58:36